In de training van een puppy, wat is het verschil tussen commando en aanwijzing?

Commando vs Cue: Wat is het verschil bij puppytraining?

Introductie:

Bij het trainen van een puppy is het essentieel om de juiste methoden en technieken te gebruiken om gewenst gedrag aan te leren. Een van de belangrijke aspecten van puppytraining is het verschil tussen commando’s en cues. In dit artikel zullen we in detail bespreken wat het verschil is tussen deze twee termen en hoe ze van invloed kunnen zijn op de trainingsresultaten van je puppy.

Inhoudsopgave

Commando’s:

Een commando is een directe instructie aan de puppy om een specifieke actie uit te voeren. Het is een duidelijke en ondubbelzinnige opdracht die de puppy moet gehoorzamen. Bijvoorbeeld, het commando “zit” betekent dat de puppy zijn achterwerk op de grond moet plaatsen en stil moet blijven zitten. Commando’s worden vaak gegeven met een specifieke handbeweging of een verbale cue, zoals “liggen” of “hierkomen”. Het is belangrijk om commando’s te gebruiken om de puppy te leren wat je van hem verwacht.

Tips en oplossingen:

 • Zorg ervoor dat je commando’s kort en duidelijk zijn, zodat de puppy ze gemakkelijk kan begrijpen.
 • Gebruik altijd dezelfde woorden en handgebaren voor dezelfde commando’s, zodat de puppy ze kan associëren met de gewenste actie.
 • Geef de commando’s op een rustige en zelfverzekerde manier, zodat de puppy je autoriteit erkent.
 • Beloon de puppy met lof en traktaties wanneer hij een commando correct opvolgt.

Cues:

Een cue is een subtiel signaal dat de puppy aangeeft welk gedrag van hem wordt verwacht. In tegenstelling tot een commando, is een cue minder direct en kan het verschillende interpretaties hebben. Bijvoorbeeld, een cue kan een bepaalde geur, een lichaamshouding of een geluid zijn dat de puppy aanzet tot een bepaalde actie. Cues worden vaak gebruikt om het gedrag van de puppy in specifieke situaties te sturen.

Tips en oplossingen:

 • Train de puppy om verschillende cues te herkennen en erop te reageren.
 • Maak gebruik van positieve bekrachtiging om de puppy aan te moedigen om op cues te reageren.
 • Gebruik cues consistent en in de juiste context, zodat de puppy ze kan associëren met het gewenste gedrag.
 • Wees geduldig en geef de puppy de tijd om de cues te begrijpen en erop te reageren.

Conclusie:

Het verschil tussen commando’s en cues in puppytraining is dat commando’s directe en duidelijke instructies zijn, terwijl cues subtielere signalen zijn die het gedrag van de puppy sturen. Beide methoden zijn belangrijk bij het trainen van een puppy en kunnen complementair aan elkaar worden gebruikt. Door commando’s en cues effectief te gebruiken, kun je gewenst gedrag aanleren en een sterke band opbouwen met je puppy.

Meest gestelde vragen:

 1. Wat is het belangrijkste verschil tussen commando’s en cues?
 2. Het belangrijkste verschil is dat commando’s directe instructies zijn, terwijl cues subtielere signalen zijn die het gedrag van de puppy sturen.

 3. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn puppy commando’s en cues begrijpt?
 4. Door consistentie, geduld en positieve bekrachtiging kun je ervoor zorgen dat je puppy commando’s en cues begrijpt en erop reageert.

 5. Moet ik alleen commando’s of cues gebruiken bij puppytraining?
 6. Het is het beste om zowel commando’s als cues te gebruiken bij puppytraining, omdat ze complementair zijn en verschillende doeleinden dienen.