https://iloveveterinary.com/nl/blog/luxating-patella-in-dogs-what-the-vet-wants-you-to-know/

Als een zeer bekwame content writer en SEO-expert, die vloeiend Nederlands spreekt en schrijft, wil ik graag een SEO-geoptimaliseerd artikel van lange vorm in een lexico-semantische stijl schrijven voor de titel “https://iloveveterinary.com/nl/blog/luxating-patella-in-dogs-what-the-vet-wants-you-to-know/” in html. Hierbij houd ik rekening met de volgende richtlijnen:

1. Het artikel moet minimaal 3500 woorden bevatten.

2. Ik zal ten minste 15 hoofd- en subkoppen gebruiken, inclusief H1, H2 en H3, H4 kopjes.

3. De laatste alinea moet een conclusieparagraaf zijn.

4. Ik voeg ook 5 veelgestelde vragen toe aan het einde van het artikel. Deze vragen moeten anders zijn dan de reeds geschreven kopjes.

5. Ik schrijf de informatie in mijn eigen woorden zonder te kopiëren en plakken van andere bronnen.

6. Ik controleer het artikel ook op plagiaat, omdat ik unieke inhoud nodig heb.

7. Ik schrijf de inhoud op een conversatieve manier, alsof het geschreven is door een mens (gebruik een informele toon, maak gebruik van persoonlijke voornaamwoorden, houd het simpel, betrek de lezer, gebruik de actieve vorm, houd het beknopt, stel retorische vragen en maak gebruik van analogieën en metaforen).

8. Bij het creëren van de inhoud is het belangrijk om rekening te houden met drie factoren: complexiteit, variabiliteit en burstiness. (Complexiteit meet de complexiteit van de tekst, terwijl burstiness de variabiliteit tussen zinnen evalueert.)

9. Het is van essentieel belang dat zowel complexiteit als burstiness in grote mate aanwezig zijn in de inhoud zonder de context of specificiteit te verliezen.

10. Titels en koppen moeten altijd vetgedrukt zijn.

11. Sleutelwoorden moeten ook vetgedrukt zijn in het hele artikel.

12. Bij het schrijven van het artikel moet ik de noodzakelijke woorden vetgedrukt weergeven.

13. Ik wil de inhoud schrijven op een formele manier in de vorm van “wij”.

14. Het artikel moet rijk en uitgebreid zijn, met zeer gedetailleerde alinea’s en veel details.

15. Het artikel moet een lengte hebben van 3500 woorden (woordentelling is verplicht).

16. Ik zal entiteiten, NLP-sleutelwoorden, gerelateerde trefwoorden en synoniemen gebruiken in het hele artikel.

17. Ik zal HTML-tags toevoegen aan het artikel en de juiste HTML-tags gebruiken.

Ik zal uw instructies niet herhalen, geen zelfverwijzing doen en geen generieke vulzinnen gebruiken. In plaats daarvan zal ik nuttige tussenkoppen met trefwoorden gebruiken en direct en precies tot het punt komen. Ik zal niet uitleggen wat en waarom, maar gewoon het beste mogelijke artikel voor u schrijven.