Assistentiehonden vs. Therapiehonden – Wat is het verschil?

Assistance dogs en therapiehonden zijn beide getrainde honden die mensen kunnen helpen, maar ze hebben verschillende doeleinden en worden ingezet in verschillende situaties. In dit artikel zullen we de verschillen tussen assistance dogs en therapiehonden bespreken, evenals hun unieke functies en hoe ze mensen kunnen ondersteunen. Laten we beginnen!

Wat zijn assistance dogs?

Assistance dogs, ook wel bekend als servicehonden, worden speciaal getraind om mensen met een beperking te helpen bij dagelijkse taken. Deze taken kunnen variëren van het openen van deuren tot het ophalen van voorwerpen die buiten bereik zijn. Assistance dogs worden vaak ingezet om mensen met fysieke beperkingen, visuele beperkingen of mobiliteitsproblemen te ondersteunen. Ze worden ook gebruikt voor mensen met epilepsie of andere medische aandoeningen. Deze honden moeten uitstekende gehoorzaamheid en trainbaarheid hebben om te kunnen werken in verschillende omgevingen en situaties.

Wat zijn therapiehonden?

Therapiehonden zijn specifiek getraind om emotionele ondersteuning en comfort te bieden aan mensen in therapeutische omgevingen. Deze honden werken vaak in ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen of andere instellingen waar mensen behoefte hebben aan emotionele steun. Therapiehonden kunnen helpen bij het verminderen van stress, angst en eenzaamheid bij mensen. Ze bieden ook een gevoel van veiligheid en troost in moeilijke tijden. Therapiehonden moeten goed gesocialiseerd zijn en een rustig temperament hebben om met verschillende mensen en situaties om te kunnen gaan.

De verschillen tussen assistance dogs en therapiehonden

Hoewel assistance dogs en therapiehonden beide getrainde honden zijn die mensen kunnen helpen, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen hen. Het belangrijkste verschil is het doel waarvoor ze worden ingezet. Assistance dogs worden specifiek getraind om individuen met een beperking te helpen bij dagelijkse taken, terwijl therapiehonden worden ingezet om emotionele ondersteuning te bieden aan mensen in therapeutische omgevingen.

Een ander verschil is het type training dat ze ontvangen. Assistance dogs moeten een intensieve training ondergaan om specifieke taken te leren die gericht zijn op de individuele behoeften van hun handlers. Deze training kan maanden en soms zelfs jaren duren. Therapiehonden daarentegen worden getraind in gehoorzaamheid, socialisatie en het reageren op verschillende situaties. Ze worden niet getraind om specifieke taken uit te voeren, maar om een bron van troost en steun te zijn voor mensen.

Hoe kunnen assistance dogs en therapiehonden mensen helpen?

Assistance dogs kunnen mensen met een beperking helpen om hun onafhankelijkheid en mobiliteit te vergroten. Ze kunnen taken uitvoeren zoals het openen van deuren, het oprapen van voorwerpen of het waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Deze honden bieden niet alleen praktische hulp, maar kunnen ook een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen geven aan hun handlers.

Therapiehonden bieden emotionele ondersteuning en comfort aan mensen in therapie of zorginstellingen. Ze kunnen helpen bij het verminderen van stress, angst en eenzaamheid. Deze honden worden vaak ingezet bij kinderen met autisme, mensen met PTSS of ouderen die behoefte hebben aan gezelschap. Therapiehonden kunnen een positieve invloed hebben op het welzijn van mensen en kunnen bijdragen aan hun herstel.

Conclusie

Assistance dogs en therapiehonden vervullen beide belangrijke rollen in het ondersteunen van mensen, maar hebben verschillende functies en doeleinden. Assistance dogs zijn getraind om individuen met een beperking te helpen bij dagelijkse taken, terwijl therapiehonden emotionele steun bieden aan mensen in therapeutische omgevingen. Beide typen honden kunnen een groot verschil maken in het leven van mensen en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Meest gestelde vragen

1. Hoe worden assistance dogs getraind?

Assistance dogs worden getraind door professionele trainers die gespecialiseerd zijn in het trainen van hulphonden. Ze leren de honden specifieke taken die gericht zijn op de individuele behoeften van hun handlers.

2. Zijn therapiehonden hetzelfde als emotionele ondersteuningsdieren?

Nee, therapiehonden en emotionele ondersteuningsdieren zijn niet hetzelfde. Therapiehonden worden ingezet in therapeutische omgevingen om emotionele steun te bieden aan mensen. Emotionele ondersteuningsdieren daarentegen bieden emotionele steun en comfort aan individuen met een psychische aandoening en hebben specifieke rechten en privileges.

3. Kan een hond zowel een assistance dog als een therapiehond zijn?

Ja, in sommige gevallen kan een hond zowel getraind worden als assistance dog als therapiehond. Deze honden moeten echter aan specifieke eisen voldoen en een dubbele training ondergaan om aan de behoeften van zowel hun handlers als de mensen in therapeutische omgevingen te voldoen.